Bạn đang ở đây

Kaspersky giới thiệu công cụ hỗ trợ thông tin tấn công APT

Mới đây, Kaspersky đã giới thiệu giải pháp mới mang tên Kaspersky Threat Attribution Engine (KTAE) giúp cung cấp thông tin tình báo mối đe dọa cho các nhà phân tích SOC và đội ứng phó sự cố bằng cách đối chiếu mã độc với mẫu phần mềm độc hại đã từng được phát tán bởi các nhóm APT.

 

Sử dụng phương pháp độc quyền, KTAE có khả năng đối chiếu mã độc được phát hiện với mẫu mã độc có trong một trong những cơ sở dữ liệu phần mềm độc hại lớn nhất trong ngành. Dựa trên sự tương đồng về mã (code), phần mềm giúp nhận diện sự liên quan giữa mã độc với nhóm hoặc chiến dịch APT cụ thể. Thông tin này giúp các chuyên gia bảo mật ưu tiên đối phó các mối đe dọa rủi ro cao, thay vì tập trung vào những sự cố ít nghiêm trọng hơn. 

Để xác định mối đe dọa có liên quan đến một nhóm hoặc chiến dịch APT đã biết hay không, và cụ thể là mối đe dọa nào, KTAE sẽ tự động phân tách tệp độc hại mới tìm thấy thành các mảnh nhị phân nhỏ. Sau đó, công cụ tiến hành so sánh với các mảnh trong bộ hơn 60.000 tệp liên quan đến tấn công APT của Kaspersky. Để chính xác hơn, giải pháp cũng kết hợp một cơ sở dữ liệu lớn các tệp có trong danh sách trắng. Việc này cải thiện đáng kể chất lượng của việc phân loại phần mềm độc hại và nhận dạng tấn công, từ đó phục vụ cho hoạt động phản ứng sự cố.
 
 
Tùy thuộc vào mức độ tương hợp của tập tin được phân tích với các mẫu trong cơ sở dữ liệu, KTAE tính toán mức độ phổ biến, phân tích nguồn gốc mã độc và tin tặc thực hiện tấn công bằng một mô tả ngắn, cũng như liên kết dữ liệu đến tài nguyên riêng tư và công khai về các chiến dịch đã thực hiện trước đây. Báo cáo Kaspersky APT Intelligence cho thấy những thông tin về chiến thuật, kỹ thuật và quy trình được sử dụng bởi tác nhân đe dọa, cũng như các bước phản hồi cần thực hiện tiếp theo.
 
KTAE được thiết kế để triển khai trên mạng của khách hàng, trên nền tảng trực tuyến, thay vì trong cơ sở dữ liệu đám mây của bên thứ ba. Cách tiếp cận này cho khách hàng quyền kiểm soát đối với việc chia sẻ dữ liệu.
 
Ngoài các thông tin về mối đe dọa có sẵn trên mạng, khách hàng có thể tạo cơ sở dữ liệu của riêng mình bằng cách điền vào đó mẫu mã độc được tìm thấy bởi những nhà phân tích an ninh mạng nội bộ. Bằng cách này, KTAE sẽ được thông tin về phần mềm độc hại có trong cơ sở dữ liệu của khách hàng, trong khi vẫn giữ bí mật thông tin này.
 
people like INLOOK.VN fanpage