Thứ hai, ngày 27 Tháng 4 năm 2020

thuong phat

Đây là "hình phạt" của một công ty thực phẩm ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Theo quy định của công ty, nhân viên nam chỉ được phép mặc quần ngắn, trong khi lao động nữ được tự do lựa chọn...
Subscribe to thuong phat