Thứ sáu, ngày 1 Tháng 5 năm 2020

Tet Thai Lan

Tết té nước là ngày lễ cổ truyền mừng năm mới của một số quốc gia Đông Nam Á, diễn ra từ ngày 13 đến 15/4 (một số nơi từ 14 đến 16/4) hằng năm. Tết té nước ở Lào gọi là Bunpimay, ở Campuchia là Chol...
Subscribe to Tet Thai Lan