Thứ tư, ngày 22 Tháng 4 năm 2020

nha vat ly

“Lý thuyết vạn vật” trong  trường hợp này là tên một quyển sách xuất bản năm 2007 của nhà khoa học lỗi lạc nhất thế kỷ 21, Stephen Hawking, và cũng là nguyên mẫu cho nhân vật chính...
Subscribe to nha vat ly