Thứ bảy, ngày 25 Tháng 4 năm 2020

luu manh

Mà con gái thì phải tránh xa lưu manh. Điều ấy không còn gì để bàn cãi. Cứ căn cứ vào văn học hoặc truyện kể dân gian, con gái sa vào tay lưu manh chắc chắn sẽ tàn đời, nếu không nói tàn đủ thứ.Vậy...
Mà con gái thì phải tránh xa lưu manh. Điều ấy không còn gì để bàn cãi. Cứ căn cứ vào văn học hoặc truyện kể dân gian, con gái sa vào tay lưu manh chắc chắn sẽ tàn đời, nếu không nói tàn đủ thứ.Vậy...
Được đăng tải từ chiều thứ 7, đoạn chia sẻ về vụ "lừa đảo trắng trợn" của một cửa hàng sửa xe trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội đang thu hút được sự chú ý và quan tâm của cộng đồng mạng. Chỉ...
Subscribe to luu manh