Thứ sáu, ngày 8 Tháng 5 năm 2020

chon hoi

Bà Deborah Cipriani cho chồn ăn và tắm cho chúng 2 lần mỗi ngày. Ảnh: Barcroft MediaLà người quản lý của trung tâm cứu hộ chồn hôi duy nhất ở Mỹ, bà Deborah Cipriani, 55 tuổi, ở thành phố North...
Subscribe to chon hoi