Chủ nhật, ngày 24 Tháng 3 năm 2024

Techmart

 Đến tham dự buổi khai mạc, có ông Nguyễn Kỳ Phùng - Phó Giám đốc Sở KHCN Thành phố Hồ Chí Minh.Đây là sự kiện thường niên, nhằm hỗ trợ các viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp,...
 Vào các ngày 5-6/11, được sự chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ CESTI tổ chức Chợ Công nghệ và Thiết bị chuyên ngành...
Subscribe to Techmart