Thứ sáu, ngày 24 Tháng 4 năm 2020

xu tri

Khi bị ong đốt, nếu có thể được, cần lấy bỏ ngòi nọc ong cắm trên da bằng cách dùng một cái nhíp nhỏ để gắp hoặc dùng một vật có bờ sắc...
Theo TS Điển, ca tử vong đầu tiên vì bệnh tay chân miệng tại Hà Nội là một ca đặc biệt, với những diễn tiến bệnh rất nhanh nên dù được nhập viện sau...
Subscribe to xu tri