Thứ sáu, ngày 18 Tháng 6 năm 2021

xe hybrid

Cấu hình này cũng đồng nghĩa Maverick là mẫu bán tải đầu tiên trên thế giới sở hữu hệ truyền động hybrid dưới dạng trang bị tiêu chuẩn. Hệ truyền động điện hóa này sử dụng động cơ bốn xy lanh...
Subscribe to xe hybrid