Thứ bảy, ngày 1 Tháng 5 năm 2021

xe điện thông minh

Tập đoàn Xiaomi cho biết đang bắt đầu kế hoạch kinh doanh xe điện thông minh thông qua công văn chính thức gửi đến Sở Giao dịch chứng khoán Hongkong (HKEX). Ông Lei Jun – Nhà sáng lập, Chủ tịch...
Subscribe to xe điện thông minh