Thứ sáu, ngày 8 Tháng 5 năm 2020

trao phung

1. Vương đại nhân, làm quan cực phẩm, đăng đàn nói một câu triệu người thỏa lòng. Đập tay phán một lời trăm họ mãn nguyện.   Nguyễn quan...
Subscribe to trao phung