Thứ tư, ngày 22 Tháng 4 năm 2020

tong ket

Tháng 12 đã gần hết. Đó là thời điểm của sự hòa trộn nhiều cảm xúc thăng trầm. Một số người thành công trong công việc, một số khác thất bại, có những người bắt đầu rung động, những người khác đổ vỡ...
Subscribe to tong ket