Thứ tư, ngày 27 Tháng 5 năm 2020

Thua Thien Hue

“Sáng qua, em ngủ dậy phát hiện ở dưới mắt hai nốt sưng phồng rộng, ngứa khó chịu. Những tưởng chỉ mình mình bị, không ngờ hai cô em họ ở cùng nhà cũng bị những nốt lạ ở khắp lưng, người. Trước...
Subscribe to Thua Thien Hue