Thứ tư, ngày 13 Tháng 5 năm 2020

thoi trang xa xi

Ngành công nghiệp thời trang, với giá trị ước tính khoảng 1,2 nghìn tỷ USD trong năm 2015, hoạt động theo một quy tắc bất di bất dịch: các nhà mốt phải chờ 6 tháng sau khi trình diễn mới tung sản...
Subscribe to thoi trang xa xi