Thứ ba, ngày 21 Tháng 4 năm 2020

sau dau

Sầu đâu là loại cây thân gỗ, cao 5 đến 7 mét. Cá biệt vài nơi ở Phú Tân có những “lão sầu đâu” cao hàng chục mét, tán lá xum xuê. Sầu đâu, khi thu hoạch đọt người ta bẻ nguyên nhánh, như...
Cả hai người đều đau bụng, nôn, tiêu chảy sau khi ăn bọ xít. Một người suy thận, tử vong tại bệnh viện. Còn ông Thanh đến ngày 14/8 được chuyển lên...
Subscribe to sau dau