Thứ tư, ngày 27 Tháng 5 năm 2020

phu ne

Khi bị ong đốt, nếu có thể được, cần lấy bỏ ngòi nọc ong cắm trên da bằng cách dùng một cái nhíp nhỏ để gắp hoặc dùng một vật có bờ sắc...
Subscribe to phu ne