Chủ nhật, ngày 7 Tháng 6 năm 2020

Dieu Huyen

Diệu Huyền là cái tên ít được nhắc nhiều sau Siêu mẫu Việt Nam 2012 mặc dù cô người mẫu trực thuộc công ty Venus này cũng nhận được nhiều lời mời đi diễn. Trước khi đăng quang giải Bạc "Siêu mẫu...
Subscribe to Dieu Huyen