Thứ sáu, ngày 24 Tháng 4 năm 2020

dai su du lich Viet Nam

Ngày 29/5, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức lấy ý kiến về dự thảo quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu chuẩn, hoạt động, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam....
Là Đại sứ nhiệm kỳ đầu tiên, Lý Nhã Kỳ cũng đã gặp không ít những lời ì xèo từ chuyện học vấn đến việc cô sử dụng quá nhiều hàng hiệu. Nhưng trên tất cả, công sức mà Lý Nhã Kỳ đã bỏ ra cho...
Lý Nhã Kỳ trong buổi ra mắt shop kim cương Enigma   Nếu đa phần mọi người đều đồng ý với câu nói “người đẹp vì lụa lúa tốt v...
Ngày 21/9/2011 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định số 3000/QĐ-BVHTTDL bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Nhàn làm đại sứ du lịch đầu tiên của Việt...
Subscribe to dai su du lich Viet Nam