Thứ năm, ngày 7 Tháng 5 năm 2020

Co Ly di su

1. Vương đại nhân, làm quan cực phẩm, đăng đàn nói một câu triệu người thỏa lòng. Đập tay phán một lời trăm họ mãn nguyện.   Nguyễn quan...
Subscribe to Co Ly di su