Thứ hai, ngày 20 Tháng 4 năm 2020

Cartharis Mylabri

Cả hai người đều đau bụng, nôn, tiêu chảy sau khi ăn bọ xít. Một người suy thận, tử vong tại bệnh viện. Còn ông Thanh đến ngày 14/8 được chuyển lên...
Subscribe to Cartharis Mylabri