Thứ ba, ngày 19 Tháng 5 năm 2020

bai bac

Muốn bao trai "độc" là diễn viên, người mẫu, đầu tiên không phải là có tiền mà phải có rất nhiều tiền. Thứ đến, phải kín đáo để anh ta không cảm thấy bị ảnh hưởng đến danh tiếng, nghề...
Vụ việc bắt đầu từ một bức ảnh trên facebook chụp cảnh một ông lão bán me lề đường. Bức ảnh này được chú thích với nhiều cảm thông và mục đích tốt đẹp là muốn mọi người mua ủng hộ ông lão nghèo, ngày...
Subscribe to bai bac