Thứ sáu, ngày 22 Tháng 5 năm 2020

air mekong

Chương trình được áp dụng từ ngày 15/5/2012 đến 01/6/2012, trên các chuyến bay của...
Theo đó, hành khách sẽ giảm được 50 % thời gian so với bay nối chuyến. Đồng thời, hành khách không phải chuyển máy bay cũng như chuyển hành l...
Subscribe to air mekong