Bạn đang ở đây

Loạt khoảnh khắc xấu "ma chê quỷ hờn" của Phạm Băng Băng

Những hình ảnh này khiến chính nàng Hoa đán nhìn lại cũng thấy bản thân mình xấu "kinh hồn khiếp vía".

Mặc dù xinh đẹp là vậy, được coi là nữ hoàng thảm đỏ là vậy nhưng Phạm Băng Băng vẫn để lộ những khoảng khắc xấu "ma chê quỷ hờn" khiến nhiều người phải giật mình.

Loạt khoảnh khắc xấu "ma chê quỷ hờn" của Phạm Băng Băng | Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu thậm tệ,khoảnh khắc xấu của Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu


Trẻ con phải khóc thét khi thấy đôi mắt trợn trừng của nàng Hoa đán

Loạt khoảnh khắc xấu "ma chê quỷ hờn" của Phạm Băng Băng | Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu thậm tệ,khoảnh khắc xấu của Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu


Đôi mắt đầy vết chân chim

Loạt khoảnh khắc xấu "ma chê quỷ hờn" của Phạm Băng Băng | Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu thậm tệ,khoảnh khắc xấu của Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu

Loạt khoảnh khắc xấu "ma chê quỷ hờn" của Phạm Băng Băng | Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu thậm tệ,khoảnh khắc xấu của Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu

Loạt khoảnh khắc xấu "ma chê quỷ hờn" của Phạm Băng Băng | Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu thậm tệ,khoảnh khắc xấu của Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu


Gương mặt thâm xì, mệt mỏi

Loạt khoảnh khắc xấu "ma chê quỷ hờn" của Phạm Băng Băng | Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu thậm tệ,khoảnh khắc xấu của Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu

Loạt khoảnh khắc xấu "ma chê quỷ hờn" của Phạm Băng Băng | Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu thậm tệ,khoảnh khắc xấu của Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu


Gương mặt "phị", mắt liếc đanh đá 

Loạt khoảnh khắc xấu "ma chê quỷ hờn" của Phạm Băng Băng | Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu thậm tệ,khoảnh khắc xấu của Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu

Loạt khoảnh khắc xấu "ma chê quỷ hờn" của Phạm Băng Băng | Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu thậm tệ,khoảnh khắc xấu của Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu


Lộ ngấn mỡ xấu xí

Loạt khoảnh khắc xấu "ma chê quỷ hờn" của Phạm Băng Băng | Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu thậm tệ,khoảnh khắc xấu của Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu

Loạt khoảnh khắc xấu "ma chê quỷ hờn" của Phạm Băng Băng | Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu thậm tệ,khoảnh khắc xấu của Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu


Đầu tóc bù xù như "tổ quạ"

Loạt khoảnh khắc xấu "ma chê quỷ hờn" của Phạm Băng Băng | Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu thậm tệ,khoảnh khắc xấu của Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu

Loạt khoảnh khắc xấu "ma chê quỷ hờn" của Phạm Băng Băng | Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu thậm tệ,khoảnh khắc xấu của Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu

Loạt khoảnh khắc xấu "ma chê quỷ hờn" của Phạm Băng Băng | Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu thậm tệ,khoảnh khắc xấu của Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu


Lộ hàm răng xỉn màu

Loạt khoảnh khắc xấu "ma chê quỷ hờn" của Phạm Băng Băng | Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu thậm tệ,khoảnh khắc xấu của Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu

Loạt khoảnh khắc xấu "ma chê quỷ hờn" của Phạm Băng Băng | Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu thậm tệ,khoảnh khắc xấu của Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu


Trang điểm như yêu quái

Loạt khoảnh khắc xấu "ma chê quỷ hờn" của Phạm Băng Băng | Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu thậm tệ,khoảnh khắc xấu của Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu

Loạt khoảnh khắc xấu "ma chê quỷ hờn" của Phạm Băng Băng | Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu thậm tệ,khoảnh khắc xấu của Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu

Loạt khoảnh khắc xấu "ma chê quỷ hờn" của Phạm Băng Băng | Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu thậm tệ,khoảnh khắc xấu của Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu


Mắt, môi, da... thâm xì đáng sợ

Loạt khoảnh khắc xấu "ma chê quỷ hờn" của Phạm Băng Băng | Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu thậm tệ,khoảnh khắc xấu của Phạm Băng Băng,Phạm Băng Băng xấu

 

Theo ngoisao.vn

 

people like INLOOK.VN fanpage