Bạn đang ở đây

Cẩn thận với những chiêu thức móc túi

Đi du lịch chúng ta vẫn hay nhắc nhở nhau vấn đề an toàn, đặc biệt là việc thất lạc hoặc mất trộm hành lý, hay bị móc túi.

Xin giới thiệu loạt hình cảnh báo của giới chức Vương Quốc Anh về cách thức những tên trộm thực hiện những vụ trộm cắp hành lý của những người đi tàu điện.

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Cẩn thận với những chiêu thức móc túi
 

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Cẩn thận với những chiêu thức móc túi
 

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Cẩn thận với những chiêu thức móc túi

 

 

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Cẩn thận với những chiêu thức móc túi
 

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Cẩn thận với những chiêu thức móc túi
 

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Cẩn thận với những chiêu thức móc túi
 

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Cẩn thận với những chiêu thức móc túi
 

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Cẩn thận với những chiêu thức móc túi
 

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Cẩn thận với những chiêu thức móc túi

 

Theo Sotaydulich

people like INLOOK.VN fanpage