Bạn đang ở đây

Giá trị thương hiệu Kinh Đô không được ghi nhận

Thương hiệu "Kinh Đô" trị giá 50 tỷ đồng được xác định là tài sản cố định vô hình, song kiểm toán cho rằng việc ghi nhận này không phù hợp với quy định hiện hành, làm giảm lợi nhuận và tăng tài sản công ty.

Công ty cổ phần Kinh Đô (KDC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đã soát xét của công ty mẹ và các công ty con. Trong báo cáo này có ghi lưu ý của đơn vị kiểm toán Ernst & Young về phần thuyết minh tài sản cố định vô hình đối với thương hiệu "Kinh Đô".

Kinh Đô

Kiểm toán cho rằng chưa có cơ sở để đánh giá thương hiệu Kinh Đô có giá 50 tỷ đồng.

Tại phần thuyết minh số 9 của báo cáo tài chính, Kinh Đô cho biết từ 6/9/2002, Công ty đã ghi nhận thương hiệu "Kinh Đô" là tài sản cố định vô hình với giá trị 50 tỷ đồng, thể hiện phần góp vốn của Công ty TNHH Xây dựng và Chế biến Thực phẩm Kinh Đô. Thương hiệu này được khấu trừ theo phương pháp đường thẳng trong vòng 20 năm và đã bao gồm trong tổng tài sản của Công ty cổ phần Kinh Đô vào ngày 30/6/2012.

Cũng tại phần thuyết minh này, tính tới 30/6/2012, sau gần 10 năm được ghi nhận là tài cố định vô hình, giá trị thương hiệu "Kinh Đô" đã được khấu trừ gần 24,17 tỷ đồng và giá trị còn lại là hơn 25,83 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cơ quan kiểm toán Ernst & Young cho rằng, khoản 50 tỷ đồng thể hiện giá trị thương hiệu "Kinh Đô" mà công ty đề cập trong báo cáo tài chính không đủ cơ sở để ghi nhận là tài sản cố định vô hình. Lý giải ý kiến này, Ernst & Young cho rằng, theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và công văn của Bộ Tài chính "thương hiệu được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp không được ghi nhận là tài sản cố định vô hình".

Cũng theo đơn vị kiểm toán, việc KDC "khấu trừ thương hiệu Kinh Đô trong 20 năm và số khấu trừ này được tính trong báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng là 1,25 tỷ đồng làm giảm lợi nhuận sau thuế trong kỳ của tập đoàn với số tiền tương đương".

Đồng thời, Ernst & Young nhận định, giá trị khấu trừ lũy kế vào ngày 30/6 là gần 24,17 tỷ đồng đã làm giảm khoản lợi nhuận chưa phân phối cũng vào ngày này của KDC với số tiền tương đương. Tương tự, việc ghi nhận tài sản thương hiệu Kinh Đô cũng làm tăng giá trị tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của tập đoàn với số tiền lần lượt là hơn 25,83 tỷ và 50 tỷ đồng vào ngày 30/6/2012.

Đây không phải lần đầu tiên và duy nhất cơ quan kiểm toán có ý kiến không đồng tình với việc Công ty cổ phần Kinh Đô ghi nhận thương hiệu là tài sản cố định vô hình. Trong lần đầu Công ty cổ phần Kinh Đô công bố báo cáo tài chính vào 2005, cơ quan kiểm toán (lúc đó là Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC) chưa có ý kiến về vấn đề này. Sang kỳ soát xét báo cáo tài chính 2006, cơ quan kiểm toán mới của Kinh Đô là Ernst & Young bắt đầu đề cập và duy trì quan điểm trong suốt 6 năm qua.

Tuy nhiên suốt thời gian này, Công ty cổ phần Kinh Đô vẫn tiếp tục ghi nhận thương hiệu là tài sản cố định vô hình và khấu hao tài sản đó, đến cuối quý II còn lại hơn 25,83 tỷ đồng.

Trên sở giao dịch Chứng khoán TP HCM đăng báo cáo hợp nhất quý II trước kiểm toán của Kinh Đô (thay thế cho báo cáo ngày 14/8). Báo cáo này có những điểm khác biệt về lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận trước thuế, vốn chủ sở hữu và tổng tài sản so với báo cáo kiểm toán.

Đơn vị: Tỷ đồng.

 

Cụ thể, theo báo cáo này, lợi nhuận trước thuế của KDC là 28,64 tỷ đồng, cao hơn 1,4 tỷ so với báo cáo kiểm toán. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế của KDC là lỗ 5,4 tỷ, trong khi báo cáo kiểm toán ghi lỗ gần 7 tỷ đồng.

Các mục vốn chủ sở hữu và tài sản cũng có sự khác biệt. Cụ thể, báo cáo nội bộ ghi vốn chủ sở hữu là 4.103,9 tỷ đồng trong khi tại báo cáo có soát xét của kiểm toán, vốn chủ sở hữu lại là 4.103,1 tỷ đồng. Tương tự, tổng tài sản ghi trong báo cáo kiểm toán cao hơn 30,51 tỷ đồng so với báo cáo nội bộ.

Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 và Công văn số 12414 do Bộ Tài Chính ban hành 3/10/2005, thương hiệu mặc dù là tài sản vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp không được ghi nhận là tài sản vì (1) Nó không phải là nguồn lực có thể xác định được, (2) Không đánh giá được một cách đáng tin cậy và (3) Doanh nghiệp không kiểm soát được.

 

Theo Hàn Phi - Song Linh

people like INLOOK.VN fanpage